Monday, 5 May 2014

Sick Sick Ground

本來以為只是唔夠瞓, 所以好攰, 但係開始覺得有少少肉痛骨痛, 可能開始有少少病. 咁既然不舒服, 就應該煮尐熱嘢食, 好好照顧自己.

2 comments:

步驚暈 said...

香港呢邊落狗屎, 我啱啱返到屋企食面, 又見到how兄你兜面, 好似你個兜正D LOL

Howtindog said...

我嗰兜是日清, 麵中名牌