Monday, 31 March 2014

刺青

其實已經有好一段時間, 我考慮喺手腕位置整個紋身, 反正都已冇乜可能搵到教會工做, 只係未打聽到邊度刺比較安全, 亦未諗到刺乜嘢圖案好, 所以遲遲都未去整.

不過頭先見到偶像女神魏如昀喺facebook話, 為咗慶祝生日 (3月19日!), 出去整咗個手腕紋身! 真係英雄所見略同, 不枉我咁鍾意佢!! 搞到我而家都好想去整, 不過我見佢好似拮粒星星出嚟, 我唔可以抄佢, 太女性化 sosad.

0 comments: