Tuesday, 27 May 2014

工作

見工的事今日有些進展, 見我的人問我希望幾多人工, 我獅子開大口, 講咗一個比我現時人工高一截的數字, 佢立即就叫我聽日去in第二次... 早知再講高尐啦! sosad

今日下午少有地要出去做嘢, 很好陽光, 熱狗超好食. 希望聽日一切順利, 其實現時的工也不差, 只是人工太低, 只夠自己, 同埋沒有前途. 轉少少行, 得到一些廣告公司經驗, 將來選擇也會多尐. 尋日請了一小時假, 聽日又要請3.5小時假, 唔成的話就真係大出血!0 comments: