Sunday, 27 April 2014

飲早茶

尋晚有點特別, 我只能講, 我覺得自己真係很好人 sosad, 不過亦令自己今日精神不好, 超眼瞓. 心情亦有點不好, 雖然同我沒有直接關係, 但是聽到別人的故事, 會影響到我情緒的. 雖然其他人都覺得, 我係唔理人, 不受人影響嗰種性格, 其實只是表面, 我反而覺得自己太易受人影響就真.

準備朝早瞓幾粒鐘嗰時, 就接到老豆電話, 叫我一齊去飲早茶. 為了免費食一餐, 我真是一直在玩命, 很攰都揸車上山.

0 comments: