Thursday, 24 April 2014

新眼鏡

我而家戴緊嗰副眼鏡真係抵買, 戴咗至少有八/九年, 依然狀態良好. 其實之前我喺McMaster做嘢, 可以免費買一副眼鏡, 嗰時買嗰副到而家都未用過, 仲搬屋搬到唔見咗, 而家搵唔返 sosad.而家明報每兩年可以買一副$300的眼鏡, 嗰日出去求其搵一間眼鏡舖, 我同個姐姐講, 我有$300, 佢就幫我整副$300的, 都唔理佢有冇賣貴, 反正保險俾, 總之免費又好戴就得. 今日去攞, 戴得很舒服, 幾好睇. 跟住反正都出咗街, 順便買盒劣質壽司食. 都係搵下嘢搞咁啦.

0 comments: