Friday, 17 October 2008

畫皮頭先一個人喺屋企睇靜靜地睇<畫皮>. 本來睇, 係因為覺得張靚穎隻<畫心>好正, 而且又有陳嘉上做導演, 又有甄子丹睇; 點知結果齣戲比想像中好睇. 首先, 推進節奏 OK, 唔會好似其他國內古裝片咁, 掛住拍風景 show off 畫面, 而拖到慢晒. 故事由頭到尾都有追看性, 而且易明, 雖然係古代背景, 但拍出有種神話奇幻 feel, 切合故事本質. 我覺得最突出o既係音樂, 有 d 旋律寫得好搶耳, 有助觀眾投入劇情. 主題曲我之前都已經大力推介過, 唔使再講. 唯一唔好係趙薇: 陳坤同甄子丹為佢爭風? 說服力不高囉.

總括嚟講, 我覺得呢齣戲拍得好好, 陳嘉上有料到, 畫面, 音樂, 故事節制都掌握得好, 故事易明易 follow, 有幾位角色又討喜, 睇完好有滿足感, 我覺得係近年中國古裝片中比較好o既一套. 睇得過.

0 comments: