Thursday, 8 November 2007

Emmy Rossum: Inside Out之前睇電影見佢做 d 大配角就覺得佢幾靚, 原來唱歌都掂, 不枉佢有唱鬼佬大戲底子, 係有 d 料到. 呢隻碟冇乜人講, 不過我覺得 d 歌幾好聽, 一律都係輕輕柔柔咁, 有 acappella feel, 由佢自己唱返 d 和音, 聽落幾舒服. 其實咁多首歌風格一致, 不過亦令到成隻碟都好似係同一首歌咁, 可能會有人覺得悶. 我自己就幾o岩聽, 覺得 Rainy Days and Mondays, Inside Out, Slow Me Down 特別好, 較為突出. 話時話, 聽呢隻碟o個時我就諗起我好鍾意o個套日本動畫 Last Exile o個 d 音樂同埋主題曲, 個感覺好相似.

佢把聲幾好聽, 聽落亦適合呢 d 風格o既音樂, 佢將來有得再出碟我都會支持.

0 comments: