Sunday, 14 October 2007

Transformers好多人都話 Transformers 好睇, o係 imdb 上面亦有高分. 不過睇完, 都覺得不外如是 je. 娛樂性係好, 打到甩脾, 不過亦唔係人地講到咁經典. 尤其係對男女主角, 好憎佢地. 個女o既就懶 hot, 不過我就覺得好樣衰. 個男o既, 我一向都唔鍾意佢, 上次睇佢做 Disturbia 睇到想中途熄機咁滯.

不過 d 自細睇 Transformers 大o既西人可能會覺得 d 變形金剛好型, 童年幻想成真, 就好似 d 香港仔特別鍾意玩 d 高達 game, 係一種懷舊 feel. 我睇都覺幾型o既, 不過好似 d 奸狗金剛似乎型過 d 忠直金剛喎, 又識變飛機又識變坦克, 唔似 d 正義朋友咁只係變貨車跑車.

0 comments: