Sunday, 15 April 2007

白痴太陽

睇完今年金像獎, 悶到抽筋. 不過我想講o既係太陽報以下呢一段新聞:

===========================================

張家輝不文笑話玩黎明

16/04/2007
文: 專案組


司 儀曾寶儀在台上說:「好多影帝都係老竇級人馬!」林子聰接口說:「黎明都差 d 做老竇!」張家輝即講有味笑話,指黎明與「樂小姐」經常在家:「佢地成日返屋 企,開住燈,上床又唔睏。佢(黎明)都做o左好多做老竇o既準備工夫!」曾寶儀笑問「樂小姐」是否樂易玲,林子聰與張家輝立即說:「唔知呀!」
===========================================

OK, 話黎明同樂小姐經在家o既係林子聰, 唔係張家輝. 問樂小姐係咪樂易玲o個個係張家輝, 唔係曾寶儀. 寫文o個個乜鬼"專案組"都痴線o既. 香港報紙幾可信? 我本人係完全唔信. 唔係話認為佢所有內容都唔可靠, 其實我相信有好多報導係可信. 但係因為唔知邊 d 可信, 邊 d 唔可信, 所以搞搞下變成佢講乜都唔信.

0 comments: